Τεχνολογίες

Image

Αξιοπιστία & συνέπεια

Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη από τις οικονομικές επενδύσεις τους στην τεχνολογία.

Έχουμε επιτύχει το στόχο μας παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων, οικονομικά ανταγωνιστικών κι ευέλικτων προσφορών που μπορούν να μειώσουν τις συνολικές δαπάνες της επιχείρησής σας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού σας.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πιστοποιημένους ειδικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών με τουλάχιστον 15 έτη προϋπηρεσία.

Επίβλεψη
δικτύων

Παρέχουμε ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε πιθανό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δίκτυο σας.

Εφαρμογή πολιτικών δικτύων

Παρακολουθούμε το δίκτυο σας εφαρμόζοντας τυχόν επιδιορθώσεις κι αναβαθμίσεις όποτε χρειάζεται.

Διαχείριση ενημερώσεων

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση ενημερώσεων δικτύων με αξιοπιστία και συνέπεια.

Διαχείριση κατάστασης χρηστών

Εφαρμόζουμε φίλτρα και ρόλους χρηστών, εντοπίζουμε χρήστες και διαχειριζόμαστε τις προσβάσεις.