Εφαρμογές

Εμπορικές
εφαρμογές

Σας προτείνουμε και αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση εμπορικών εφαρμογών που υπόσχονται να αναπτύξουν την επιχείρησή σας.

Τηλεφωνικά κέντρα

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά & εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων στην εταιρεία σας, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Συστήματα POS

Σας προμηθεύουμε με συστήματα POS τελευταίας τεχνολογίας & υψηλής απόδοσης και ταχύτητας που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες σας.

Λύσεις διαδικτυακής
πρόσβασης

Ολοκληρωμένες λύσεις διαδικτυακής πρόσβασης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με απόλυτη κι εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πιστοποιημένους ειδικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών με τουλάχιστον 15 έτη προϋπηρεσία.